Niedziela 16 Maja 2010 r.

Poniedziałek 17 Maja 2010 r.

Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat [J 16,33b]

Wtorek 18 Maja 2010 r.

Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. [J 17,9]

Środa 19 Maja 2010 r.

Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. [J 17,15-16]

Czwartek 20 Maja 2010 r.

Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. [J 17,21]

Piątek 21 Maja 2010 r.

Duch Święty wszystkiego was nauczy, przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. [J 14,26 ]

Sobota 22 Maja 2010 r.

Poślę wam Ducha prawdy, On was doprowadzi do całej prawdy. [J 16,7.13 ]