Niedziela 23 Maja 2010 r.

Przybądź, Duchu Święty, Ześlij z nieba wzięty Światła Twego strumień. [Sekwencja]

Poniedziałek 24 Maja 2010 r.

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. [J 2,5b]

Wtorek 25 Maja 2010 r.

Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty. [1 P 1,16b]

Środa 26 Maja 2010 r.

Każde bowiem ciało jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy: trawa uschła, a kwiat jej opadł, słowo zaś Pana trwa na wieki. [1 P 1,24-25a]

Czwartek 27 Maja 2010 r.

Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym. [1 P 2,9a]

Piątek 28 Maja 2010 r.

Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. [1 P 4,8]

Sobota 29 Maja 2010 r.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. [Hbr 4,12 ]