Niedziela 30 Maja 2010 r.

Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. [Rz 5,5]

Poniedziałek 31 Maja 2010 r.

Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to co pokorne. [Rz 12,16b]

Wtorek 1 Czerwca 2010 r.

Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga [Mk 12,17]

Środa 2 Czerwca 2010 r.

Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. [2Tm 1,7]

Czwartek 3 Czerwca 2010 r.

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. [1 Kor 11,26]

Piątek 4 Czerwca 2010 r.

Wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. [2Tm 3,12]

Sobota 5 Czerwca 2010 r.

Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. [2Tm 4,2]