Niedziela 6 Czerwca 2010 r.

Oświadczam wam bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. [Ga 1,11]

Poniedziałek 7 Czerwca 2010 r.

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. [Mt 5,11]

Wtorek 8 Czerwca 2010 r.

Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego. [Mt 5,16]

Środa 9 Czerwca 2010 r.

Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie, według Twych pouczeń. [Ps 25,4b.5a ]

Czwartek 10 Czerwca 2010 r.

Zostaw dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. [Mt 5,24]

Piątek 11 Czerwca 2010 r.

Każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. [1J 4,7b-8]

Sobota 12 Czerwca 2010 r.

A Matka Jego chowała wiernie te wspomnienia w swym sercu. [Łk 2,51]