Niedziela 13 Czerwca 2010 r.

Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. [Łk 7,47]

Poniedziałek 14 Czerwca 2010 r.

Słyszeliście, że powiedziano: «Oko za oko i ząb za ząb». A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. [Mt 5,38-39b]

Wtorek 15 Czerwca 2010 r.

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? [Mt 5,46a]

Środa 16 Czerwca 2010 r.

Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. [Mt 6,1a]

Czwartek 17 Czerwca 2010 r.

Jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień [Mt 6,15]

Piątek 18 Czerwca 2010 r.

Gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. [Mt 6,21]

Sobota 19 Czerwca 2010 r.

Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy [Mt 6,34]