Niedziela 27 Czerwca 2010 r.

Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego [Łk 9,62]

Poniedziałek 28 Czerwca 2010 r.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. [Ps 95,8ab]

Wtorek 29 Czerwca 2010 r.

Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego. [2 Tm 4,18a]

Środa 30 Czerwca 2010 r.

Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan Bóg Zastępów będzie z wami, tak jak to mówicie. [Am 5,14]

Czwartek 1 Lipca 2010 r.

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo jednania. [2 Kor 5,19]

Piątek 2 Lipca 2010 r.

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. [Mt 9,12]

Sobota 3 Lipca 2010 r.

Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli [J 20,29]