Niedziela 11 Lipca 2010 r.

Słowo to jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić [Pwt 30,14]

Poniedziałek 12 Lipca 2010 r.

Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobrem! [Iz 1,16b.17a]

Wtorek 13 Lipca 2010 r.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. [Ps 95,8ab]

Środa 14 Lipca 2010 r.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. [Śpiew przed Ewangelią]

Czwartek 15 Lipca 2010 r.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. [Mt 11,28]

Piątek 16 Lipca 2010 r.

Gdybyście zrozumieli, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary», nie potępialibyście niewinnych. [Mt 12,7]

Sobota 17 Lipca 2010 r.

Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach! [Mi 2,1]