Niedziela 18 Lipca 2010 r.

Troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. [Łk 10,41b-42a]

Poniedziałek 19 Lipca 2010 r.

Z czym stanę przed Panem i pokłonię się Bogu wysokiemu? [Mi 6,6a]

Wtorek 20 Lipca 2010 r.

Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką [Mt 12,50]

Środa 21 Lipca 2010 r.

Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. [Jr 1,5a]

Czwartek 22 Lipca 2010 r.

Jeśliby kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko. [Pnp 8,7]

Piątek 23 Lipca 2010 r.

Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. [J 15,5b]

Sobota 24 Lipca 2010 r.

Wolę stać w progu mojego Boga, niż mieszkać w namiotach grzeszników. [Ps 84,11b]