Niedziela 29 Sierpnia 2010 r.

Z łagodnością wykonuj swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. [Syr 3,17]

Poniedziałek 30 Sierpnia 2010 r.

Aby się wiara wasza opierała nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. [1 Kor 2,5b]

Wtorek 31 Sierpnia 2010 r.

Myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych. [1 Kor 2,12]

Środa 1 Września 2010 r.

Nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost - Bóg. [1 Kor 3,7]

Czwartek 2 Września 2010 r.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. [Ps 24,1]

Piątek 3 Września 2010 r.

Nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni zamiary serc. [1 Kor 4,5a]

Sobota 4 Września 2010 r.

Ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. [J 14,6]