Niedziela 5 Września 2010 r.

Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana? [Mdr 9,13]

Poniedziałek 6 Września 2010 r.

Pytam was: Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy wolno źle czynić? życie ocalić czy zniszczyć? [Łk 6,9]

Wtorek 7 Września 2010 r.

Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. [J 15,16]

Środa 8 Września 2010 r.

Emanuel, to znaczy „Bóg z nami”. [Mt 1,23b]

Czwartek 9 Września 2010 r.

„Wiedza” wbija w pychę, miłość zaś buduje. [1 Kor 8,1b]

Piątek 10 Września 2010 r.

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. [1 Kor 9,16b]

Sobota 11 Września 2010 r.

Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. [Łk 6,43]