Niedziela 12 Września 2010 r.

Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. [1 Tm1,15b]

Poniedziałek 13 Września 2010 r.

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. [1 Kor 11,26]

Wtorek 14 Września 2010 r.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. [J 3,16]

Środa 15 Września 2010 r.

Chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. [Hbr 5,8]

Czwartek 16 Września 2010 r.

Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. [Łk 7,47]

Piątek 17 Września 2010 r.

Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. [1 Kor 15,19]

Sobota 18 Września 2010 r.

Sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości życie nieskalane. [Mdr 4,9]