Niedziela 3 Października 2010 r.

Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. [2Tm 1,7]

Poniedziałek 4 Października 2010 r.

Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. [Ga 1,10b]

Wtorek 5 Października 2010 r.

Troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. [Łk 10,41b]

Środa 6 Października 2010 r.

Całemu światu głoście Ewangelię. [Ref. Psalmu]

Czwartek 7 Października 2010 r.

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa [Łk 1,38b]

Piątek 8 Października 2010 r.

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza. [Łk 11,23]

Sobota 9 Października 2010 r.

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je [Łk 11,28]