Niedziela 10 Października 2010 r.

Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. [2Tm 2,11b]

Poniedziałek 11 Października 2010 r.

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. [Ga 5,1]

Wtorek 12 Października 2010 r.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. [Hbr 4,12]

Środa 13 Października 2010 r.

Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. [Ga 5,22-23a]

Czwartek 14 Października 2010 r.

W Nim mamy odkupienie przez Jego krew odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. [Ef 1,7]

Piątek 15 Października 2010 r.

Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. [Łk 12,7]

Sobota 16 Października 2010 r.

Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych [Łk 12,8]