Niedziela 17 Października 2010 r.

Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. [2Tm 4,2]

Poniedziałek 18 Października 2010 r.

Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. [Łk 10,3]

Wtorek 19 Października 2010 r.

Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. [Łk 12,37a]

Środa 20 Października 2010 r.

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. [Łk 12,48]

Czwartek 21 Października 2010 r.

Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. [Łk 12,49]

Piątek 22 Października 2010 r.

Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? [Łk 12,56]

Sobota 23 Października 2010 r.

Nie chcę śmierci grzesznika, lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie. [Ez 33,11 ]