Niedziela 24 Października 2010 r.

Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. [Łk 18,14]

Poniedziałek 25 Października 2010 r.

Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. [Ef 4,32]

Wtorek 26 Października 2010 r.

Bądźcie sobie wzajemnie poddam w bojaźni Chrystusowej. [Ef 5,21]

Środa 27 Października 2010 r.

Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. [Łk 13,24]

Czwartek 28 Października 2010 r.

Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga. [Ef 2,19a]

Piątek 29 Października 2010 r.

Wielkie są dzieła Pana, zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują. [Ps 111,2]

Sobota 30 Października 2010 r.

Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. [Flp 1,21-22a]