Niedziela 31 Października 2010 r.

Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty nie powołał do bytu? Jak by się zachowało, czego byś nie wezwał? [Mdr 11,25]

Poniedziałek 1 Listopada 2010 r.

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. [1 J 3,1]

Wtorek 2 Listopada 2010 r.

Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy [Rz 6,8]

Środa 3 Listopada 2010 r.

Nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem [Łk 14,33]

Czwartek 4 Listopada 2010 r.

To wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. [Flp 3,7]

Piątek 5 Listopada 2010 r.

Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. [Flp 3,20a]

Sobota 6 Listopada 2010 r.

Bóg według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. [Flp 4,19]