Niedziela 7 Listopada 2010 r.

Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej. [2 Tes 3,5]

Poniedziałek 8 Listopada 2010 r.

Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. [Łk 17,1]

Wtorek 9 Listopada 2010 r.

Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? [1 Kor 3,16]

Środa 10 Listopada 2010 r.

Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec”. [Łk 17,18]

Czwartek 11 Listopada 2010 r.

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. [Łk 21,36 ]

Piątek 12 Listopada 2010 r.

Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce Chrystusa, ten nie ma Boga. [2 J 1,9a]

Sobota 13 Listopada 2010 r.

Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? [Łk 18,8]