Niedziela 14 Listopada 2010 r.

Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. [Łk 21,19]

Poniedziałek 15 Listopada 2010 r.

Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, będzie miał światło życia. [J 8,12b ]

Wtorek 16 Listopada 2010 r.

Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się. [Ap 3,19]

Środa 17 Listopada 2010 r.

Każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. [Łk 19,26]

Czwartek 18 Listopada 2010 r.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. [Ps 95,8ab ]

Piątek 19 Listopada 2010 r.

Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną. [J 10,27 ]

Sobota 20 Listopada 2010 r.

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją. [Łk 20,38]