Niedziela 21 Listopada 2010 r.

Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. [Kol 1,12]

Poniedziałek 22 Listopada 2010 r.

Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. [Mt 24,42a.44 ]

Wtorek 23 Listopada 2010 r.

Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. [Ap 2,10c]

Środa 24 Listopada 2010 r.

Z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. [Łk 21,17]

Czwartek 25 Listopada 2010 r.

Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. [Łk 21,28 ]

Piątek 26 Listopada 2010 r.

Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. [Łk 21,33]

Sobota 27 Listopada 2010 r.

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. [Łk 21,34a]