Niedziela 28 Listopada 2010 r.

Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. [Rz 13,11]

Poniedziałek 29 Listopada 2010 r.

Panie, Boże nasz, przyjdź, aby nas uwolnić, okaż swoje oblicze, a będziemy zbawieni. [Ps 80,4 ]

Wtorek 30 Listopada 2010 r.

Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. [Mt 4,19]

Środa 1 Grudnia 2010 r.

Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. [Ps 23,1]

Czwartek 2 Grudnia 2010 r.

Szukajcie Pana, gdy Go można znaleźć, wzywajcie Go, gdy jest blisko. [Iz 55,6 ]

Piątek 3 Grudnia 2010 r.

Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? [Ps 27,1]

Sobota 4 Grudnia 2010 r.

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. [Mt 10,8]