Niedziela 5 Grudnia 2010 r.

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. [Łk 3,4]

Poniedziałek 6 Grudnia 2010 r.

Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg. [Ps 85,9a]

Wtorek 7 Grudnia 2010 r.

Nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. [Mt 18,14]

Środa 8 Grudnia 2010 r.

Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! [Łk 1,38]

Czwartek 9 Grudnia 2010 r.

Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. [Ps 145,9]

Piątek 10 Grudnia 2010 r.

A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. [Mt 11,19]

Sobota 11 Grudnia 2010 r.

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. [Ref. Psalmu]