Niedziela 19 Grudnia 2010 r.

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. [Mt 1,24a]

Poniedziałek 20 Grudnia 2010 r.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. [Ps 24,1]

Wtorek 21 Grudnia 2010 r.

Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. [Łk 1,45]

Środa 22 Grudnia 2010 r.

To Pan daje śmierć i życie, w grób wtrąca i zeń wywodzi. Pan uboży i wzbogaca, poniża i wywyższa. [1 Sm 2,6-7]

Czwartek 23 Grudnia 2010 r.

Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. [Ps 25,5]

Piątek 24 Grudnia 2010 r.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani służyć Mu będziemy bez lęku, w pobożności i sprawiedliwości przed Nim, po wszystkie dni nasze. [Łk 1,74-75]

Sobota 25 Grudnia 2010 r.

Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.

[J 1,11]