Niedziela 26 Grudnia 2010 r.

Wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. [Kol 3,17]

Poniedziałek 27 Grudnia 2010 r.

Światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi prawego serca. [Ps 97,11]

Wtorek 28 Grudnia 2010 r.

Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. [1 J 1,8]

Środa 29 Grudnia 2010 r.

Po tym poznajemy, że znamy Jezusa, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. [1 J 2,3]

Czwartek 30 Grudnia 2010 r.

Świat przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. [1 J 2,17]

Piątek 31 Grudnia 2010 r.

On będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej prawdy. [Ps 96,13]

Sobota 1 Stycznia 2011 r.

Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. [Lb 6,24-25]