Niedziela 9 Stycznia 2011 r.

Przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim. [Dz 10,38]

Poniedziałek 10 Stycznia 2011 r.

Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. [Mk 1,15]

Wtorek 11 Stycznia 2011 r.

Przyjmijcie słowo Boże nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga. [1 Tes 2,13 ]

Środa 12 Stycznia 2011 r.

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. [Ref. Psalmu]

Czwartek 13 Stycznia 2011 r.

Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie. [Ref. Psalmu]

Piątek 14 Stycznia 2011 r.

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo pojednania. [2 Kor 5,19 ]

Sobota 15 Stycznia 2011 r.

Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. [Mk 2,17b]