Niedziela 6 Lutego 2011 r.

Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? [Mt 5,13]

Poniedziałek 7 Lutego 2011 r.

Wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. [Mk 6,56]

Wtorek 8 Lutego 2011 r.

Wierne są wszystkie przykazania Twoje, Panie, ustalone na wieki, na zawsze. [Ps 111,7b. 8a]

Środa 9 Lutego 2011 r.

Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym [Mk 7,23]

Czwartek 10 Lutego 2011 r.

Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana i chodzi jego drogami. [Ps 128,1]

Piątek 11 Lutego 2011 r.

Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. [Por. Dz 16,14b]

Sobota 12 Lutego 2011 r.

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. [Mt 4,4b ]