Niedziela 20 Lutego 2011 r.

Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? [1 Kor 3,16]

Poniedziałek 21 Lutego 2011 r.

Cała Mądrość od Boga pochodzi, jest z Nim na wieki. [Syr 1,1]

Wtorek 22 Lutego 2011 r.

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. [Ps 23,4a]

Środa 23 Lutego 2011 r.

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. [J 14,6]

Czwartek 24 Lutego 2011 r.

Nie zwlekaj z nawróceniem do Pana ani nie odkładaj tego z dnia na dzień. [Syr 5,7a]

Piątek 25 Lutego 2011 r.

Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań. [Ref. Psalmu]

Sobota 26 Lutego 2011 r.

Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. [Mk 10,15]