Niedziela 27 Lutego 2011 r.

Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy [Mt 6,34]

Poniedziałek 28 Lutego 2011 r.

Jakże wielkie jest miłosierdzie Pana i przebaczenie dla tych, którzy się do Niego nawracają. [Syr 17,29]

Wtorek 1 Marca 2011 r.

Wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. [Mk 10,31]

Środa 2 Marca 2011 r.

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. [Mk 10,45]

Czwartek 3 Marca 2011 r.

Żadna myśl nie ujdzie Jego uwagi i nie ukryje się przed Nim ani jedno słowo. [Syr 42,20]

Piątek 4 Marca 2011 r.

Bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. [Łk 12,40]

Sobota 5 Marca 2011 r.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. [Hbr 4,12 ]