Niedziela 17 Lipca 2011 r.

Wlałeś swoim synom wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie. [Mdr 12,19]

Poniedziałek 18 Lipca 2011 r.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. [Ps 95,8ab]

Wtorek 19 Lipca 2011 r.

Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką [Mt 12,50]

Środa 20 Lipca 2011 r.

Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył. [Ref. Psalmu]

Czwartek 21 Lipca 2011 r.

Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. [Mt 13,16]

Piątek 22 Lipca 2011 r.

Jeśliby kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko. [Pnp 8,7]

Sobota 23 Lipca 2011 r.

Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. [J 15,5b]