Niedziela 31 Lipca 2011 r.

Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do mnie, posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. [Iz 55,3a]

Poniedziałek 1 Sierpnia 2011 r.

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych [Mt 4,4b]

Wtorek 2 Sierpnia 2011 r.

Jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadają [Mt 15,14]

Środa 3 Sierpnia 2011 r.

Przebacz, o Panie, swojemu ludowi. [Ref. Psalmu]

Czwartek 4 Sierpnia 2011 r.

A wy za kogo Mnie uważacie? [Mt 16,15]

Piątek 5 Sierpnia 2011 r.

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. [Mt 16,24]

Sobota 6 Sierpnia 2011 r.

Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. [Dn 7,14]