Niedziela 14 Sierpnia 2011 r.

Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie. [Rz 11,32]

Poniedziałek 15 Sierpnia 2011 r.

Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. [1 Kor 15,26]

Wtorek 16 Sierpnia 2011 r.

Wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. [Mt 19,30]

Środa 17 Sierpnia 2011 r.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. [Hbr 4,12]

Czwartek 18 Sierpnia 2011 r.

Szczęśliwy człowiek, który nadzieję pokłada w Panu, a nie naśladuje pysznych i skłonnych do kłamstwa. [Ps 40,5]

Piątek 19 Sierpnia 2011 r.

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. [Mt 22,37]

Sobota 20 Sierpnia 2011 r.

Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. [Mt 23,12]