Niedziela 21 Sierpnia 2011 r.

Z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. [Rz 11,36]

Poniedziałek 22 Sierpnia 2011 r.

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. [Iz 9,1]

Wtorek 23 Sierpnia 2011 r.

Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. [Ps 139,1]

Środa 24 Sierpnia 2011 r.

Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. [J 1,51]

Czwartek 25 Sierpnia 2011 r.

Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. [Mt 24,42]

Piątek 26 Sierpnia 2011 r.

Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. [Ga 4,7]

Sobota 27 Sierpnia 2011 r.

Zachęcam was, abyście coraz bardziej się doskonalili i starali zachować spokój, spełniać własne obowiązki i pracować własnymi rękami. [por. 1 Tes 4,11]