Niedziela 4 Września 2011 r.

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. [Rz 13,8]

Poniedziałek 5 Września 2011 r.

Teraz się raduję w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. [Kol 1,24]

Wtorek 6 Września 2011 r.

Jak przyjęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie [Kol 2,6a]

Środa 7 Września 2011 r.

Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. [Łk 6,26]

Czwartek 8 Września 2011 r.

Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, każdego dnia głoście Jego zbawienie. [Ps 96,2]

Piątek 9 Września 2011 r.

Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata. [Łk 6,42]

Sobota 10 Września 2011 r.

Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. [Łk 6,43]