Niedziela 11 Września 2011 r.

Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? [Syr 28,3]

Poniedziałek 12 Września 2011 r.

Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. [por. 1Tm 2,3-4]

Wtorek 13 Września 2011 r.

Zawsze uczciwie będę postępował. [Ref. Psalmu]

Środa 14 Września 2011 r.

Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. [J 3,17]

Czwartek 15 Września 2011 r.

Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. [Łk 2,35]

Piątek 16 Września 2011 r.

Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. [1 Kor 15,14]

Sobota 17 Września 2011 r.

W Bogu pokładam nadzieję, nie będę się lękał, cóż może uczynić mi człowiek? [Ps 56,12]