Niedziela 18 Września 2011 r.

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. [Iz 55,6]

Poniedziałek 19 Września 2011 r.

Kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma. [Łk 8,18]

Wtorek 20 Września 2011 r.

„Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”. [Łk 8,21]

Środa 21 Września 2011 r.

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani. [Ef 4,1]

Czwartek 22 Września 2011 r.

Ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. [J 14,6]

Piątek 23 Września 2011 r.

Osądź mnie, Boże, sprawiedliwie i broń mojej sprawy przeciwko ludowi nie znającemu litości. [Ps 43,1a]

Sobota 24 Września 2011 r.

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię. [Por. 2 Tm 1,10b]