Niedziela 30 Października 2011 r.

Dlaczego oszukujemy jeden drugiego, znieważając przymierze naszych przodków? [Ml 2,10]

Poniedziałek 31 Października 2011 r.

Dary łaski i wezwania Boże są nieodwołalne. [Rz 11,29]

Wtorek 1 Listopada 2011 r.

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. [1 J 3,1]

Środa 2 Listopada 2011 r.

Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie [J 14,6]

Czwartek 3 Listopada 2011 r.

Radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca [Łk 15,10]

Piątek 4 Listopada 2011 r.

Synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła [Łk 16,8]

Sobota 5 Listopada 2011 r.

To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych [Łk 16,15]