Niedziela 20 Listopada 2011 r.

Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. [Mt 25,45b]

Poniedziałek 21 Listopada 2011 r.

Z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. [Łk 21,4b]

Wtorek 22 Listopada 2011 r.

Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. [Ap 2,10c ]

Środa 23 Listopada 2011 r.

Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. [Łk 21,19]

Czwartek 24 Listopada 2011 r.

Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. [Łk 21,28 ]

Piątek 25 Listopada 2011 r.

Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. [Łk 21,33]

Sobota 26 Listopada 2011 r.

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. [Łk 21,34a]