Niedziela 27 Listopada 2011 r.

Panie, Tyś naszym ojcem. Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą. My wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich. [Iz 64,7]

Poniedziałek 28 Listopada 2011 r.

Panie, Boże nasz, przyjdź, aby nas uwolnić, okaż swoje oblicze, a będziemy zbawieni. [Ps 80,4 ]

Wtorek 29 Listopada 2011 r.

Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. [Łk 10,24]

Środa 30 Listopada 2011 r.

Oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. [Mt 4,22]

Czwartek 1 Grudnia 2011 r.

Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. [Mt 7,21]

Piątek 2 Grudnia 2011 r.

Według wiary waszej niech się wam stanie. [Mt 9,29b]

Sobota 3 Grudnia 2011 r.

Pan naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem, On nas zbawi. [Iz 33,22]