Niedziela 4 Grudnia 2011 r.

Jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. [2 P 3,8b]

Poniedziałek 5 Grudnia 2011 r.

Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić. [Ref. Psalmu]

Wtorek 6 Grudnia 2011 r.

Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo Boga naszego trwa na wieki. [Iz 40,8]

Środa 7 Grudnia 2011 r.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. [Mt 11,28]

Czwartek 8 Grudnia 2011 r.

Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! [Łk 1,38]

Piątek 9 Grudnia 2011 r.

Mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. [Mt 11,19]

Sobota 10 Grudnia 2011 r.

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. [Łk 3,4]