Niedziela 11 Grudnia 2011 r.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. [1 Tes 5,16]

Poniedziałek 12 Grudnia 2011 r.

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. [Ref. Psalmu]

Wtorek 13 Grudnia 2011 r.

Przyjdź, Panie, a nie zwlekaj, odpuść grzechy swojego ludu. [Śpiew przed Ewangelią]

Środa 14 Grudnia 2011 r.

Błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi. [Łk 7,23 ]

Czwartek 15 Grudnia 2011 r.

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. [Łk 3,4]

Piątek 16 Grudnia 2011 r.

Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie. [Iz 56,1]

Sobota 17 Grudnia 2011 r.

Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie. [Ps 70,7]