Niedziela 18 Grudnia 2011 r.

Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa. [Łk 1,38]

Poniedziałek 19 Grudnia 2011 r.

Bądź dla mnie skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić. [Ps 71,3]

Wtorek 20 Grudnia 2011 r.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. [Ps 24,1]

Środa 21 Grudnia 2011 r.

Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. [Ps 33,12]

Czwartek 22 Grudnia 2011 r.

To Pan daje śmierć i życie, w grób wtrąca i zeń wywodzi. Pan uboży i wzbogaca, poniża i wywyższa. [1 Sm 2,6-7]

Piątek 23 Grudnia 2011 r.

Bóg powierza swe zamiary tym, którzy się Go boją, i objawia im swoje przymierze. [Ps 25,14]

Sobota 24 Grudnia 2011 r.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił. [Łk 1,68]