Niedziela 25 Grudnia 2011 r.

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. [J 1,14a]

Poniedziałek 26 Grudnia 2011 r.

W ręce Twoje powierzam ducha mego. [Ps 31,6a]

Wtorek 27 Grudnia 2011 r.

Niech sprawiedliwi weselą się w Panu. [Ref. Psalmu]

Środa 28 Grudnia 2011 r.

Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. [1 J 1,8]

Czwartek 29 Grudnia 2011 r.

Po tym poznajemy, że znamy Jezusa, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. [1 J 2,3]

Piątek 30 Grudnia 2011 r.

Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. [Syr 3,3-4]

Sobota 31 Grudnia 2011 r.

Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, każdego dnia głoście Jego zbawienie. [Ps 96,2]