Niedziela 1 Stycznia 2012 r.

Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. [Ga 4,7]

Poniedziałek 2 Stycznia 2012 r.

Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, cieszcie się, weselcie i grajcie. [Ps 98,4]

Wtorek 3 Stycznia 2012 r.

Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy, żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie poznał. [1 J 3,6]

Środa 4 Stycznia 2012 r.

Każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. [1 J 10b]

Czwartek 5 Stycznia 2012 r.

Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. [1 J 3,18]

Piątek 6 Stycznia 2012 r.

Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy złożyć pokłon Panu. [Mt 2,3]

Sobota 7 Stycznia 2012 r.

Nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków  pojawiło się na świecie. [1 J 4,1]