Niedziela 8 Stycznia 2012 r.

Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. [Dz 10,34b]

Poniedziałek 9 Stycznia 2012 r.

Natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. [Mk 1,18]

Wtorek 10 Stycznia 2012 r.

Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne. [Mk 1,27b]

Środa 11 Stycznia 2012 r.

Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. [1 Sm 3,1b]

Czwartek 12 Stycznia 2012 r.

Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. [Mk 1, 40b]

Piątek 13 Stycznia 2012 r.

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo pojednania. [2 Kor 5,19 ]

Sobota 14 Stycznia 2012 r.

Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. [Mk 2,17b]