Niedziela 15 Stycznia 2012 r.

Z nadzieją czekałem na Pana, a On się pochylił nade mną i wysłuchał mego wołania. [Ps 40,2]

Poniedziałek 16 Stycznia 2012 r.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. [Hbr 4,12 ]

Wtorek 17 Stycznia 2012 r.

To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu. [Mk 2,28 ]

Środa 18 Stycznia 2012 r.

Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu. [Mt 4,23 ]

Czwartek 19 Stycznia 2012 r.

Bogu zaufam, nie będę się lękał. [Ref. Psalmu]

Piątek 20 Stycznia 2012 r.

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. [J 15,16 ]

Sobota 21 Stycznia 2012 r.

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. [Ref. Psalmu]