Niedziela 22 Stycznia 2012 r.

Przemija bowiem postać tego świata. [1 Kor 7,31]

Poniedziałek 23 Stycznia 2012 r.

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię. [Por. 2 Tm 1,10b ]

Wtorek 24 Stycznia 2012 r.

Kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką. [Mk 3,35]

Środa 25 Stycznia 2012 r.

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. [Mk 16,16]

Czwartek 26 Stycznia 2012 r.

Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. [2 Tm 1,7]

Piątek 27 Stycznia 2012 r.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. [Ps 51,3]

Sobota 28 Stycznia 2012 r.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. [Hbr 4,12 ]