Niedziela 29 Stycznia 2012 r.

Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. [Mk 1,27]

Poniedziałek 30 Stycznia 2012 r.

Może wejrzy Pan na moje utrapienie i odpłaci mi dobrem za to dzisiejsze przekleństwo. [2 Sm 15,12]

Wtorek 31 Stycznia 2012 r.

Jezus wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby. [Mt 8,17 ]

Środa 1 Lutego 2012 r.

I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. [Mk 6,5]

Czwartek 2 Lutego 2012 r.

Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały. [Ref. Psalmu]

Piątek 3 Lutego 2012 r.

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię. [Por. 2 Tm 1,10b ]

Sobota 4 Lutego 2012 r.

Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra i zła. [1 Krl 3,9a]