Niedziela 5 Lutego 2012 r.

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. [1 Kor 9,16b]

Poniedziałek 6 Lutego 2012 r.

A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. [Mk 6,56 ]

Wtorek 7 Lutego 2012 r.

Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. [Mk 7,6b]

Środa 8 Lutego 2012 r.

Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. [Mk 7,14b-15]

Czwartek 9 Lutego 2012 r.

Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań i sprawiedliwie postępują w każdym czasie. [Ps 106,3]

Piątek 10 Lutego 2012 r.

Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. [Por. Dz 16,14b]

Sobota 11 Lutego 2012 r.

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. [Mt 4,4b ]