Niedziela 19 Lutego 2012 r.

Błogosławiony człowiek, który myśli o biednym, ocali go Pan w dniu nieszczęścia. [Ps 41,2]

Poniedziałek 20 Lutego 2012 r.

Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem. [Mk 9,29]

Wtorek 21 Lutego 2012 r.

Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z Krzyża Chrystusa. [Ga 6,14a]

Środa 22 Lutego 2012 r.

Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! [Jl 2,12b-3a]

Czwartek 23 Lutego 2012 r.

Cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie ? [Łk 9,25]

Piątek 24 Lutego 2012 r.

Pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią. [Iz 58,4a]

Sobota 25 Lutego 2012 r.

Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie. [Ez 33,11 ]