Niedziela 4 Marca 2012 r.

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? [Rz 8, 31b]

Poniedziałek 5 Marca 2012 r.

Odmierzą wam taką miarą, jaką wy mierzycie. [Łk 6,38]

Wtorek 6 Marca 2012 r.

Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. [Mt 23,12]

Środa 7 Marca 2012 r.

Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”. [Mt 20,28]

Czwartek 8 Marca 2012 r.

Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. [Jr 17,5]

Piątek 9 Marca 2012 r.

Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał. [Ref. Psalmu]

Sobota 10 Marca 2012 r.

Powstanę i pójdę do mego ojca, i powiem: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie”. [Łk 15,18 ]