Niedziela 18 Marca 2012 r.

Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. [J 3,21]

Poniedziałek 19 Marca 2012 r.

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. [Łk 2,51a]

Wtorek 20 Marca 2012 r.

Bóg jest dla nas ucieczką i mocą: najpewniejszą pomocą w trudnościach. [Ps 46,2]

Środa 21 Marca 2012 r.

Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię, w dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą. [Iz 49,8]

Czwartek 22 Marca 2012 r.

Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i utwórzcie sobie nowe serca i nowego ducha. [Ez 18,31 ]

Piątek 23 Marca 2012 r.

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem; Ty masz słowa życia wiecznego. [J 6,63b.68b ]

Sobota 24 Marca 2012 r.

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. [J 3,16 ]